FANDOM


ורנאל היתה שודדת בשבט בראנוון וסגניתה של רייבן בראנוון, מנהיגת הכנופיה. בתור יד ימינתה של רייבן, ורנאל התחזתה לגבירת האביב על מנת להרחיק את החשדות ממנהיגתה.

ביוגרפיהעריכה

שנים מוקדמותעריכה

בגיל צעיר, ורנאל מצאה את עצמה בשבט בראנוון, כנופיה של גנבים ושודדים המבוססת ביבשת אנימה. במהלך השנים ורנאל עלתה בדרגות בתוך השבט עד אשר נהייתה יד ימינתה של רייבן בראנוון, מנהיגת השבט. לאחר שרייבן השיגה את כוחות גבירת האביב, ורנאל החלה לשמש ככפילה עבור מנהיגתה, כדי שיוכלו לשטות באלו שיחשקו בכוח.

מחנה באנימהעריכה

הקרב באקדמית הייבן ומוותעריכה

אישיות ומאפייניםעריכה

ציוד וכישוריםעריכה

מאחורי הקלעיםעריכה

גלריהעריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.