FANDOM


הפגנת פאונוס

פאונוס מפגינים למען שוויון זכויות.

פאונוס הוא גזע של יצורים דמוי-אדם, החיים על רמנאנט לצד בני האדם היצורים של גרים.

ביולוגיהעריכה

מבחינה ביולוגית, הפאונוס הם כמעט וזהים לבני אדם; גופם כולל ראש, צוואר, טורסו, וארבעה גפיים, שניים קדמיות הנקראו ידיים, ושניים אחריות הנקראו רגליים. בשונה מיונקים אחרים, גופם של בני האדם והפאונוס כלל מעט שיער, כאשר הרוב התרכז על ראשם, ו, אצל פרטים זכרים מבוגרים, על פניהם.

בלייק ללא הסרט שלה

בלייק בלה-דונה, פאונוס בעלת תכונות של חתול.

השוני המרכזי בין בני אדם לבין פאונוס הוא נוכחות תכונות חייתיות אצל הפאונוס, גם מבחינה פיזית, וגם מבחינת יכולות; מספר סוגי פאונוס נחשבים לנדירים, כאשר סוגי פאונוס אחרים נחשבים לנפוצים. פאונוס בעלי תכונות של יונקים הם נפוצים ביותר.

חלק מהפאונוס נולדים עם אוזניים של חיות, כגון כאלו בעלי תכונות של חתולים וארנבים; פאונוס כאלה הם למעשה בעלי ארבע אוזניים, וחרף נוכחות האוזניים החייתיות שלהם, הם גם בעלי אוזני אדם. פאונוס אחרים נולדים עם קרניים על ראשיהם, כגון פאונוס בעלי תכונות של כבשים או שוורים. אחרים, כגון פאונוס בעלי תכונות של קופים, נולדים עם זנב.

מרבית הפאונוס הם בעלי יכולת ראייה מוגברת בזמן החשכה. חלקם הם גם בעלי תכונות לא-פיזיות של החיות עליהן הם מבוססים; פאונוס בעלי תכונות של קופים מוצגים כבעלי אהבה לבננות, בזמן שפאונוס בעלי תכונות של חתולים מוצגים כאוהבי דגים.

בשל הביולוגיה שלהם, פאונוס מסוגלים להרבות עם בני אדם.

היסטוריה ומעמד חברתיעריכה

לחימה למען זכויותעריכה

בשל התכונות החייתיות שלהם, הפאונוס זכו לרוב ליחס שלילי ואפליה מצד בני האדם, כאשר חלקם אף נהגו להתעלל, להכות ולהעביד פאונוס. יחס זה הוביל לעימות בין שני הגזעים, כאשר הפאונוס לחמו כנגד בני האדם במטרה להשיג שוויון זכויות בין שני הגזעים. אחת הסיבות לתחילת המהפכה הייתה ניסיונות האנושות לרכז את אוכלוסיית הפאונוס באזור הנקרא מנאגירי.

המלחמה נמשכה מספר שנים; בשנה השלישית למלחמה, הפאונוס זכו לניצחון מוחץ על בני האדם בקרב הנחשב לנקודת מפנה במלחמה: קרב מצודת הארמון, בו גנרל של כוחות בני האדם, לאגון, ניסה להפתיע את הפאונוס בלילה ולתקוף אותם בשנתם במצודת הארמון; לאגון שכח את יכולת ראיית הלילה של הפאונוס, וכתוצאה מכך, כוחות בני האדם הובסו בקרב ולאגון עצמו נלכד.

סיום המלחמה הוביל ליכולתם של הפאונוס לחיות בתוך ארבעת הממלכות של רמנאנט במקום להיות מרוכזים במנאגירי, למרות שחלקם בחרו לחיות מחוץ לממלכות. חרף איזשהן זכויות שהפאונוס השיגו לאחר מהפכת הזכויות שלהם, הן עדיין זכו לקיפוח ולאפליה מצד האנושות, כאשר חלק רחב מבני האדם סולד מהם ועדיין רואה בהם אזרחי דרגה-שניה וחיות.

הניב הלבןעריכה

חברי הניב הלבן

חברי הניב הלבן באספה.

סיום מלחמת הזכויות של הפאונוס הוביל להקמת ארגון פרו-פאונוס הנקרא "הניב הלבן"; מטרתו של הניב הלבן הייתה לאחד וליצור שלום ושוויון בין בני האדם לבין הפאונוס. ככל שהאפליה של בני האדם כלפי הפאונוס המשיכה, כך הפך הניב הלבן לקול ולמגן של הגזע.

בתחילת דרכו של הארגון, הניב הלבן ארגן הפגנות לא-אלימות וניסיון להשיג תמיכות מארגונים שונים. באותה העת, הניב הלבן דגל בדרכים שלוות ולא-אלימות למען השג מטרתו, אך כל זאת השתנה עם מחלף בהנהגת הארגון; המנהיג של הניב הלבן באותה העת ירד מתפקידו, ואת מקומו תפסו פאונוס שלא הסכימו עם דרכי הארגון להשגת שוויון זכויות עבור הפאונוס.

המנהיגות החדשה הובילה את הניב הלבן להפוך לארגון אלים וקיצוני יותר, כאשר חברי הארגון החלו לבצע פעולות נקם כנגד ארגונים ואנשים שהתייחסו אליהם בבוז בעבר. פעולות אלה, באופן אירוני, הם מה שהציתו את פחד ושנאת בני האדם מהפאונוס; אפילו בקרב הפאונוס עצמם, הניב הלבן זכו לקריאות בוז וסלידה בשל היותם מחסום בפני הדרך לשלום עבור הפאונוס.

מאחורי הקלעיםעריכה

  • השם "פאונוס" לקוח מהאל פאונוס, אשר היה האל הרומי של היערות והטבע. הוא המקביל לאל היווני פאן.
  • בווליום הראשון, לדמויות פאונוס לא היה טבור, כפי שהיה ניתן לראות עם בלייק בלה-דונה ועם סאן ווקונג. למרות שלא הוסבר על האם זו הייתה טעות אנימציה, בווליום השני דמויות פאונוס הוצגו עם טבור.
  • נכון לווליום השני של RWBY, רק פאונוס עם תכונות של יונקים הוצגו.

הופעותעריכה